ورود    ●   ثبت نام      سفارش آنلاین  ●   تماس با ما  ●  نقشه سایت
Tel :    021-22875801     Support   24 X 365
راه اندازی تلویزیون اینترنتی | راه اندازی رادیو آنلاین     اپلیکیشن برای ios | اپلیکیشن ثبت دامنه ios | برنامه موبایل هاستینگ | برنامه موبایل طراحی وب | برنامه موبایل ثبت دامنه    سازین در موبایل شما | اپلیکیشن ثبت دامنه | اپلیکیشن هاستینگ | اپلیکیشن طراحی وب    سازین بلاگ | دانشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنج شنبه, 30 دی 1395
LiveZilla Live Help

هاستینگ لینوکس , (هاست لینوکس ایران)

سایر سرویسها نمایندگی هاستینگ ریسلری هاستینگ | ریسلر هاست ویندوز | ریسلر هاست لینوکس | نمایندگی فروش هاستینگ | فروش هاست ویندوز | فروش هاست لینوکس  میزبانی ایمیل هاستینگ لینوکس هاستینگ لینوکس | هاست لینوکس | هاست ایران | هاستینگ ایرانی | میزبانی وب هاستینگ ویندوز هاست ویندوز | هاستینگ ویندوز | میزبانی وب ویندوز | خرید هاست ویندوز | خرید هاست ایرانی

هاستینگ لینوکس سپلان های هاستینگ لینوکس (هاست اشتراکی)

ORG
20000
ORG
10000
ORG
5000

CO
2000

CO
1000

CO
500

PE
200

PE
100

PE
20
نام پلان
20 GB 10 GB 5 GB 2 GB 1000MB 500MB 200MB 100MB 20MB مقدار فضا

1,700,000

890,000

590,000

390,000

310,000

210,000

90,000

59,000

49,000

هزینه سالیانه / تومان
   امکانات عمومی
80GB 30GB 20GB 15GB 10GB 4GB 2GB 1GB 1GB ترافیک ماهیانه

50

40

30

20

10

10

5

2

هاست ایرانی | ندارد

تعداد سابدومین

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

پارک دامین ( نامحدود )

50

40

30

20

10

3

2

2

1

تعداد بانک MY SQL
2000MB

1000MB

500MB

200MB

100MB

50MB

30MB

30MB

10MB

مقدار فضای MY SQL

نامحدود

نامحدود

1000

400

200

100

40

20

2

تعداد ایمیل

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

DEMO

Direct Admin [?]

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

بکاپگیری منظم هاستینگ

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

راه اندازی اولیه هاستینگ

1,700,000

890,000

590,000

390,000

310,000

210,000

90,000

59,000

49,000

هزینه سالیانه / تومان

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

سفارش و پرداخت آنلاین
قیمت ها به تومان میباشد .  خرید هاستینگ  2 ساله  10%  ,  3 ساله   15%  و   5 ساله   مشمول  20%   تخفیف میگردد
  امکانات پست الکترونیک

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

مدیریت ایمیل از طریق وب

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

دسترسی POP3 ,  I MAP , SMTP

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

استفاده از AJAX در محیط وب میل

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

آنتی ویروس و آنتی اسپم

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Out Look v.xx , Mobile Client

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

فروارد ایمیل + پارک ایمیل

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Catch-All Email

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

  پاسخگوی خودکار ایمیل
امکانات برنامه نویسی

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

PHP v.xx

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

Allows web users scripting

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

Flash)  FLV)

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

FrontPage ext

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

CGI support

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

Custom error documents

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

Perl v.xx

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

Peyton support

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

 SSLCertificate support

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

 Dadicated  IP Support
●  امکانات پایگاه داده Database Support

نامحدود

نامحدود

5

3

2

2

1

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

تعداد بانک My SQL

1000

500

300

200

150

100

50

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

 My SQL  (MB)

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

مدیریت دیتابیس My SQL

20

10

10

5

5

3

2

1 1  ODBC DSN
بسته های نرم افزاری رایگان

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

انجمن ساز ؛ PHPBB

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

وبلاگ ساز ؛ ورد پرس فارسی

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

سیستم مدیریت محتوا ؛ جوملا

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

 سیستم مدیریت محتوا ؛ مامبو

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

OsCommerce فروشگاه ساز

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

BBClone) counter)

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

GtChat) chat engine)

هاستینگ لینوکس    پلان های هاستینگ لینوکس (هاست اشتراکی)

ORG
20000
ORG
10000
ORG
5000

CO
2000

CO
1000

CO
500

PE
200

PE
100

PE
20
نام پلان
20 GB 10 GB 5 GB 2 GB 1000MB 500MB 200MB 100MB 20MB مقدار فضا

1,700,000

890,000

590,000

390,000

310,000

210,000

90,000

59,000

49,000

هزینه سالیانه / تومان

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

سفارش و پرداخت آنلاین

قیمت ها به تومان میباشد .  خرید هاستینگ  2 ساله  10%  ,  3 ساله   15%  و   5 ساله   مشمول  20%   تخفیف میگردد

 

نکات مهم !

قبل از ثبت سفارش "تخفیف های امروز" را مشاهده نمایید...بیشتر
● امکان خرید آنلاین (کلیه کارتهای بانکی)کلیه پلان ها وجود دارد.
..بیشتر
روش دریافت مشخصات هاستینگ و ورود به کنترل پنل هاستینگ... بیشتر
برای  خرید IP  اختصاصی  یا  سرویس های  جانبی هاستینگ ویندوز... بیشتر
● ویدئو و آموزشهای متن و تصویری مرتبط با میزبانی وب ویندوز اشتراکی...بیشتر

برای شرکت در دوره های آموزش هاستینگ , ایمیل , کنترل پنل و...کافیست...بیشتر
ثبت سفارش به منزله پذیرش قوانین و مقررات و تفاهمنامه سازین و مشترک است...بیشتر

 


هاستینگ (میزبانی وب)  ●  IP اختصاصی  ●  گواهیSSL   ●  ترافیک ماهانه     بانک اطلاعاتی  ●    سرویس بکاپ   ●  آموزش حضوری