ورود    ●   ثبت نام      سفارش آنلاین  ●   تماس با ما  ●  نقشه سایت
Tel :    021-22875801     Support   24 X 365
راه اندازی تلویزیون اینترنتی | راه اندازی رادیو آنلاین     اپلیکیشن برای ios | اپلیکیشن ثبت دامنه ios | برنامه موبایل هاستینگ | برنامه موبایل طراحی وب | برنامه موبایل ثبت دامنه    سازین در موبایل شما | اپلیکیشن ثبت دامنه | اپلیکیشن هاستینگ | اپلیکیشن طراحی وب    سازین بلاگ | دانشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنج شنبه, 30 دی 1395
LiveZilla Live Help

نمایندگی فروش هاستینگ ویندوز

سایر سرویسها نمایندگی پیامک نمایندگی فروش پیامک | نمایندگی اس ام اس | نماینده پیامک نمایندگی دامین ریسلری ثبت دامنه | ریسلر دامین ریسلر هاست لینوکس ریسلر هاست ویندوز

نمایندگی فروش هاستینگ ویندوز 2008    نمایندگی فروش هاستینگ ویندوز

RES
20000
RES
10000
RES
5000
RES
3000
RES
2000
RES
1000
نام پلان
20000MB 10000MB 5000MB 3000MB 2000MB 1000MB مقدار فضا MB
150 100 80 50 30 15 تعداد هاستینگ قابل ایجاد
200 160 120 80 60 30 تعداد سابدومین قابل ایجاد
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود تعداد پارک دامین
DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO DEMO Web Site Panel [?]
رایگان رایگان رایگان قابل خرید قابل خرید قابل خرید WHMCS [?]
هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد هاست ایرانی | ندارد هاست ایرانی | ندارد پنل پیامک+API رایگان[?]
هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد آموزش و پشتیبانی24X365  [?]
   امکانات عمومی
300GB 200GB 150GB 100GB 50GB 20GB ترافیک ماهانه ماهانه

300MB

200MB

100MB

50MB

30MB

10MB

MS SQL 2008

50

30

20

10

5

5

MS SQL Database

600MB

500MB

400MB

300MB

100MB

30MB

My SQL v5.xx

60

50

40

20

10

5

My SQL Database

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

DNS Management

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

IP Dadicated
هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Name Server Dadicated

10

5

5

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

هاست ایرانی | ندارد

 زیر نماینده
RES
20000
RES
10000
RES
5000
RES
3000
RES
2000
RES
1000
نام پلان
20000MB 10000MB 5000MB 3000MB 2000MB 1000MB مقدار فضا MB
رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان هزینه راه اندازی اولیه

300,000

180,000

90,000

80,000

60,000

50,000

هزینه ماهانه  (تومان)
750,000 450,000 240,000 220,000 159,000 130,000 هزینه 3 ماهه   //
1,400,000

850,000

420,000

390,000

320,000

220,000

هزینه 6 ماهه   //
2,690,000 1,590,000 790,000 690,000 590,000 390,000  هزینه سالیانه   //

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

سفارش آنلاین
قیمت ها به تومان میباشد .  خرید ریسلری هاستینگ 2 ساله 10% , 3 ساله 15% و 5 ساله مشمول 20% تخفیف میگردد
   امکانات پست الکترونیک
نامحدود

نامحدود

3000

2000

1500

1000

تعداد پست الکترونیک
نامحدود

نامحدود

3000

2000

1500

1000

Number of mail redirects
نامحدود

نامحدود

3000

2000

1500

1000

Number of mail groups
نامحدود

نامحدود

3000

2000

1500

1000

Number of mail responders

نامحدود

نامحدود

3000

2000

1500

1000

Number of mailing lists

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Sync Mobile+WebMail+OutLook

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Catch-All Email

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Anti Spam Filters

  امکانات برنامه نویسی

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

ASP & ASP.NET 2/3.5/4

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Allows web users scripting

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

ColdFusion support

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Allow the web users scripting

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

CGI support

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Perl v.xx

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Microsoft AJAX

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

Custom error documents

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

SSL Certifiate Support

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد هاست ایران | دارد Web statistics

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایرانی | ندارد

IP Dadicated Support

  امکانات پایگاه داده Database Support

300MB

200MB

100MB

50MB

30MB

10MB

MS SQL 2008

50

30

20

10

5

5

MS SQL Database

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

مدیریت دیتابیس از راه دور

600MB

500MB

400MB

300MB

100MB

30MB

My SQL v5.xx

60

50

40

20

10

5

My SQL Database

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

هاست ایران | دارد

 My SQL Managment   PHPMyAdmin

نمایندگی فروش هاستینگ ویندوز 2008    مقایسه پلان های هاستینگ ویندوز

RES
20000
RES
10000
RES
5000
RES
3000
RES
2000
RES
1000
نام پلان
20000MB 10000MB 5000MB 3000MB 2000MB 1000MB مقدار فضا MB
رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان هزینه راه اندازی اولیه

300,000

180,000

90,000

80,000

60,000

50,000

هزینه ماهانه (تومان)
750,000 450,000 240,000 220,000 159,000 130,000 هزینه 3 ماهه //
1,400,000

850,000

420,000

390,000

320,000

220,000

هزینه 6 ماهه //
2,690,000 1,590,000 790,000 690,000 590,000 390,000  هزینه سالیانه //

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

خرید هاست و دومین

سفارش آنلاین
قیمت ها به تومان میباشد .  خرید ریسلری هاستینگ 2 ساله 10% , 3 ساله 15% و 5 ساله مشمول 20% تخفیف میگردد



نکات مهم !

قبل از ثبت سفارش "تخفیف های امروز" را مشاهده نمایید...بیشتر
● امکان خرید آنلاین (کلیه کارتهای بانکی)کلیه پلان ها وجود دارد.
..بیشتر
روش دریافت مشخصات هاستینگ و ورود به کنترل پنل هاستینگ... بیشتر
برای  خرید IP  اختصاصی  یا  سرویس های  جانبی هاستینگ ویندوز... بیشتر
● ویدئو و آموزشهای متن و تصویری مرتبط با میزبانی وب ویندوز اشتراکی...بیشتر

برای شرکت در دوره های آموزش هاستینگ , ایمیل , کنترل پنل و...کافیست...بیشتر
ثبت سفارش به منزله پذیرش قوانین و مقررات و تفاهمنامه سازین و مشترک است...بیشتر

 


هاستینگ (میزبانی وب)  ●  IP اختصاصی  ●  گواهیSSL   ●  ترافیک ماهانه     بانک اطلاعاتی  ●    سرویس بکاپ   ●  آموزش حضوری